Välkommen!

Välkommen!

Här kommer du att kunna följa ett ämnesövergripande projekt för år 7, där ett av de pedagogiska verktygen är datorspelet Mission Maker. I Mission Maker skapar eleven sin egen spelvärld med karaktärer och problem som ska lösas. Problemen kommer att kräva kunskaper inom antiken som är vårt kunskapsområde. I projektet ingår ämnena svenska, historia, religion, engelska och idrott och hälsa. Följ gärna med i våra med- och motgångar.

Är du nyfiken på Mission Maker? http://www.youtube.com/watch?v=HD1M77n8_oYmåndag 27 maj 2013

Problem och frågeställningar

Arbetet med antiken och Mission Maker har varit spännande men allt har inte gått vår väg. Vi har haft flera tekniska problem. Vår IT-avdelning jobbar febrilt med att försöka lösa varför våra datorer vägrar använda ljudfilerna som tillhör spelet. Det har inneburit att eleverna inte har kunnat använda sig av möjligheten att låta karaktärerna prata eller ha ljudeffekter. Vi har också haft problem med att lägga upp videoklipp på bloggen. Detta löstes genom att skaffa en youtubekanal -  tack Filip! Vad hade jag gjort utan alla problemlösare som finns i klassen? Jag har aldrig påstått att IT är min hemarena men det här arbetet har verkligen väckt en del frågor. Om vi ska utbilda elever som är redo för ett modernt samhälle så måste de få använda olika sorters media i undervisningen, men vem utbildar läraren? Visst lär de sig mycket på hemmaplan men det gäller inte alla elever och de vet fortfarande inte hur de kan använda det i ett kunskapsskapande syfte. Någonstans har någon missat att skolan inte blir bättre än den fortbildning man kostar på sina lärare. Arbetet har även inneburit en del andra pedagogiska dilemman. Hur mycket tid är det befogat att lägga på att skapa spelen? Vad finns det för pedagogiska vinster i att jobba så här? Att eleverna har tyckt att arbetet med antiken har blivit roligare pga att de ska få göra ett spel av det, är det en tillräcklig vinst? Motiverar det tiden som har gått åt? Som ni ser är frågorna fler än svaren just nu, men snart är det dags för en utvärdering och det ska bli spännande att se vad eleverna tycker. //Sabbi


onsdag 15 maj 2013

Muntliga framföranden av "Jag, en av antikens gudar"

Här är Stinas fina tolkning av guden Ares.
Obs! Om du inte kan se denna film så måste du installera
Adobe Flash Player!


."Man får testa sig fram..."

Hittills har vi byggt upp en värld och ritat av den på ett vanligt papper. Det är för att vi ska kunna orientera oss och hitta rätt till de olika platserna i vår spelvärld. Det var inte särskillt svårt. Igår och idag fick vi börja lägga in frågor i spelet som spelaren måste svara rätt på för att komma vidare. Det var däremot en klar utmaning. Man får testa sig fram helt enkelt. Jag vet inte hur många gånger vi tryckte fel, raderade och tryckte fel igen. Till slut lyckades vi få in en fråga. Tur är väl det att vi är många som ska lära oss samma sak. När vi hittat något nytt kan vi lära varandra. Det kan vara lite knepigt att hålla ordning på alla nya regler man skapat. Speciellt om man glömt att döpa dem. Jag tror man lär sig ju mer man arbetar med det. Snart kommer jag förmodligen glömt att jag överhuvudtaget nämnt att det var svårt att lägga in frågor. Så är det bara...

//Tuva

Teleportörer?!

Hej! Vi har nyss lärt oss hur man teleporterar spelaren vid fel svar vid en fråga. Man använder en sån här trigger  grejsemojs. //Filip och Kamil

fredag 3 maj 2013

"Får vi använda våld i spelet?"I SO-undervisningen började vi med att läsa i historieboken om när, var och hur det var i antikens Grekland. Efter det har vi närmat oss religionen och den etiska diskussionen. Vad är gott? Vad är ont? Behövs hjältar? Vi läste och tittade på några av de mytiska förklaringarna från antikens Grekland, men läste också om nutida exempel. Var Anders Bering Breivik ond? Hade han spelat dataspel innan han gjorde sitt dåd? Frågorna blev många och det fanns många exempel från elevernas vardag som de ville lyfta fram.

Vi läste om filosoferna i Grekland och nutida etiska modeller. Efter att diskuterat en del exempel på hur man kan tänka för att veta att man handlar rätt kom vi fram till frågan. ”Är det rätt att använda våld i dataspel?” Vi angrep denna fråga från ett konsekvensetiskt perspektiv och eleverna hade inga problem att plocka fram olika konsekvenser beroende på beslut för eller mot våld. Som en positiv konsekvens lyfte de fram att spelen blev roligare om man får använda de vapen som finns. Som negativt kunde de bl.a. hitta argument att någon kunde påverkas i humöret. De hade svårare att se argumenten som vi som lärare använt- att olika familjer har olika regler om dataspel och att föräldrar kan reagera negativt på våld i spelen. De hävdade bestämt att deras föräldrar tillåter ALLT ; )) Mission Maker är ”snällt” ur elevernas perspektiv och de radar gärna upp andra spel som de spelat och som de upplever som mycket ”värre”. Trots detta accepterar de att vi som vuxna tagit beslutet att inte använda vapnen på levande figurer i spelet, eftersom det finns etiska problem med att göra det i skolans regi. // Victoria

torsdag 2 maj 2013