Välkommen!

Välkommen!

Här kommer du att kunna följa ett ämnesövergripande projekt för år 7, där ett av de pedagogiska verktygen är datorspelet Mission Maker. I Mission Maker skapar eleven sin egen spelvärld med karaktärer och problem som ska lösas. Problemen kommer att kräva kunskaper inom antiken som är vårt kunskapsområde. I projektet ingår ämnena svenska, historia, religion, engelska och idrott och hälsa. Följ gärna med i våra med- och motgångar.

Är du nyfiken på Mission Maker? http://www.youtube.com/watch?v=HD1M77n8_oYUpphovsrätt

Under det här arbetet har vi fått lära oss hur man ska hantera upphovsrätten. Alla bilder och namn på elever har godkänts av vårdnadshavarna. Vi beslöt oss ändå för att bara använda våra förnamn. Vi har även fått tillåtelse av företaget Idoodle Software att använda oss av screenshots från spelet Mission Maker samt att lägga ut våra egna spel. Bakgrunden och andra eventuella bilder har vi hämtat från Creative Commons. Vi har även kollat upp med Microsoft att vi får använda oss av screenshots från deras system för att kunna visa hur man kan ladda upp spel eller spela.

Tillåtelse från företaget som sålt Mission Maker till oss:
Hello Sabbi

Thank you for using Mission Maker. I have asked for, and received, permission from our CEO to allow you to use the images for your contest and blog. I hope it is very successful!!!

Please forward us the link to the site, we always love seeing what creative things students are doing.

Thank you
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar