Välkommen!

Välkommen!

Här kommer du att kunna följa ett ämnesövergripande projekt för år 7, där ett av de pedagogiska verktygen är datorspelet Mission Maker. I Mission Maker skapar eleven sin egen spelvärld med karaktärer och problem som ska lösas. Problemen kommer att kräva kunskaper inom antiken som är vårt kunskapsområde. I projektet ingår ämnena svenska, historia, religion, engelska och idrott och hälsa. Följ gärna med i våra med- och motgångar.

Är du nyfiken på Mission Maker? http://www.youtube.com/watch?v=HD1M77n8_oYmåndag 29 april 2013

Skapandet av en myt

Nu är vi i startskedet av projektets skrivdel. Elevernas uppdrag blir att skriva en myt. Jag jobbar mycket genrepedagogiskt och tycker att det är ett bra sätt att ge eleverna tydliga redskap för det som uppgifterna kommer att kräva. När det gäller myten kommer jag att koppla genren till hur datorspel är uppbyggda. Vi kommer att titta på några länkar som visar inledningarna till spelen "God of Wars" och "Rise of the Argonauts", för att eleverna ska se både kopplingen mellan antiken och datorspelen samt hur en myt är uppbyggd. Vi har även läst någon myt och de kommer att få en struktur av mig som de ska följa när de börjar sitt skrivande. Vi har ännu inte hunnit titta på filmen "Odysseus", men kommer att göra det. Berättelsen om Odysseus är egentligen uppbyggd som många datorspel. Odysseus hamnar på olika öar på sin resa hem. Varje ö är som en ny värld med problem/missions som han måste klara av för att komma vidare, precis som de flesta datorspel. Dessutom är Odysseus en hjälte som klarar av alla svårigheter. Häftigt att få visa eleverna att "redan de gamla grekerna" hade koll på hur man bygger en bra berättelse :)
//Sabbi

Förväntningar

Alla vet vi att inlärningen går bättre om man tycker att det man ska lära sig är roligt. En utmaning som inte alltid är så lätt att lyckas med. För att få reda på hur mina elever funderar kring det här projektet gjorde jag en liten undersökning. Jag kallade den "Förväntningar inför arbetet med antiken och Mission Maker". Jag valde att göra undersökningen efter att eleverna redan hade fått ta del av planeringen och vi hade hunnit jobba lite. Jag ville att de skulle ha en liten idé om vad det arbetet skulle innebära, för att se om det påverkade den entusiasm jag fått ta del av innan arbetet drog igång. Entusiasmen finns kvar och flera elever påtalar just att även antiken blir roligare eftersom vi ska använda kunskaperna genom att göra ett datorspel. Många har också på frågan om vad de hoppas lära sig, svarat att de hoppas få lära sig om hur det var att leva under den här tiden samt fakta om gudar osv. Svaren har alltså inte bara fokuserat på möjligheten att få göra ett datorspel även om det också förekommit. Jag hoppas att det kommer innebära att de även har med sig en stor mängd kunskaper om antiken när projektet är slut. //Sabbi

tisdag 16 april 2013

Elev till elev

Undervisning pågår. Eleverna lär varandra om nyfunna kunskaper i spelet.

Lektionsarbete

Just nu håller vi på med att lära oss om antiken och antikens gudar. När vi fick reda på vilken gud som man själv skulle jobba med blev det mycket prat och skratt. Alla tyckte nog att det var ganska kul särskilt när man läste om vem som var gift med vem och vilka som hatade varandra. Man liksom levde sig in i det. Vi ska redovisa våra gudar som en liten teater och spela upp det för fem andra i klassen.// Stina

torsdag 11 april 2013

Zeus, Poseidon, Hera m.fl.

Idag började vi vårt arbete med antiken. Jag startade med en brainstorming på tavlan om vad de redan kände till om antiken. Det visades sig vara en hel del. Namn på gudar och deras symboler fyllde snabbt tavlan. Sänder här ett tack till deras tidigare lärare :). Jag fick heller inte briljera med varför antiken passade så bra ihop med datorspelsvärlden. Innan jag hann säga så mycket hade eleverna rabblat upp en massa spel som hade antika myter som utgångspunkt. Det innebar givetvis också att de redan hade en del förkunskaper om flera myter. Jag gick ifrån lektionen nöjd och glad, medveten om att vi raskt kommer att kunna jobba vidare. //Sabbi

tisdag 9 april 2013

Tankar bakom ämnesvalet

Idén till det här projektet började egentligen med att jag upptäckte spelet Mission Maker. Efter det började jag fundera på vilka ämnen som skulle kunna samarbeta inom projektet och vad vi skulle ha för ämnesområde. Jag skulle kunna ha en lång utläggning om hur vi diskuterade flera olika ämnesområden för att sedan på god pedagogisk grund välja ut antiken, men ärligt talat var det inte så det gick till. En god pedagogisk grund har vi men alla är vi ju dessutom styrda av kursplaner och kunskapskrav. Att det var 7A som skulle få göra projektet var självklart och att något So-ämne skulle ingå också. Därefter började So-läraren och jag att diskutera vilka ämnesområden vi hade kvar att jobba med och insåg faktiskt ganska snabbt att antiken skulle passa bra. Det visades sig också vara ett bra val eftersom många datorspel använder sig av antikens myter som spelkontext. För mig som pedagog är det viktigt att alltid koppla ihop ämnesområden med samhället vi lever i. Därför kommer ingången i svenska vara att just visa på hur antiken genom sina berättelser, uttryck och symboler faktiskt är högst levande än idag, t o m i datorspelen. //Sabbi

En första tur!

                                                                     Hej. =D
Hittills tycker vi att spelet är kul. Vi har lyckats göra så att en dörr öppnas när vi drar i en spak. Just nu försöker vi göra så att en tjej i spelet pratar när vi klickar på henne. Det innehåller ganska många buggar men  det gör inget därför att det är kul när det buggar//Jonte och Filip  Ps.Lite bilder=D